Crop field sunrise on horizon

Про DowDuP ont TM

Провідні інновації у сільському господарстві, науці про матеріали та спеціальних продуктах

Наше об'єднання

DowDuPont разом несе спільний портфель продук тів Dow та DuPont, дв ох інноваційних науков их компані й , які займають лідируюче місце в галузях сільського господарства, матеріалознавства та спеціальних продуктів.

brevant

Подальше розділення

Кожне з подальших відокремлень підтримує потужна комбінація продуктових портфелів, ресурсів та можливостей від Dow та DuPont. Вони матимуть краще позиціонування , ніж їхні попередники, та зможуть продовжувати рух інновацій для забезпеч ення першокласних рішенн ь для наших споживачів , а також якіснішого надання послуг громад ам в усьому світі.

Crop field sunrise on horizon

Майбутні можливості

Наша спільна спадщина вражає , але значним потенціалом DowDuPont є намір створити три незалежні компанії, можливості та найважливіші внески яких ще попереду.

Sunlight behind hand holding plant

Сільське господарство, Наука про матеріали та спеціальні пр

Після завершення подальшого розділення майбутні компанії залишаться відданими передовим дослідженням і розробкам , спираючись на технологічні можливост і світового рівня, що забезпеч уватиме широкий спектр висококласних продукт ів та рішень .

Smartphone taking photo of plants

Прагнення до стійких рішень

Кожна нова компанія буде прагнути підтримувати стійкість, використовувати науку та інновації для вирішення світових проблем та підтримувати найкращу культуру безпеки у своїй сфері .

Відвідайте DowDuPont