МТ Матадо

ПЕРЕВАГИ

  • Надзвичайна пластичність
  • Качан-велетень (до 900 зерен)
  • Менше загущення – більший урожай

ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

ФАО………………..380

Тип гібриду……простий

Тип зерна………зубовий

ОСОБЛИВОСТІ

Розвиток на ранніх етапах…….добрий

Висота рослини……………………….220-240 см

Висота кріплення качана……..100-120 см

Коренева система…………………дуже добра

Міцність стебла……………………..дуже добра

Ремонтантність………………………дуже добра

Посухостійкість………………………відмінна

УРОЖАЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рядів у качані……………..14-16

Кількість зерен у ряді.………………..38-58

Вологовіддача……………………………..добра

Маса 100 насінин, грам……………….300-350

Потенціал урожайності, т/га………17

СТРОКИ СІВБИ

Дуже ранні….недопустимі

Ранні…………….допустимі

Середні.……….оптимально підходять

Піздні……………не рекомендуються

ГУСТОТА СІВБИ

Низька……………оптимально підходить

Середня.………..оптимально підходить

Висока……………не рекомендується

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН ДО ЗБИРАННЯ

За несприятливих умов, тис шт./га………45-55

За сприятливих умов, тис шт./га.………….55-65  

УРОЖАЙНІСТЬ 2019