П9025

ПЕРЕВАГИ

  • Може спостерігатися нерівномірне кріплення качанів по висоті
  • Добра натура зерна
  • Адаптивний до умов вирощування

ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ

ФАО………………............................330

Група стиглості........середньостиглий

Тип гібриду…...........…трилінійний

Тип зерна….....……проміжний

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

Застосовувати післявсходові гербіциди відповідно до фаз розвитку культури

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напрямок використання.......................зерно, силос, спирт

Посухостійкість................................................дуже добра

Віддача вологи..................................................добра

Толерантність до сажкових хвороб..............висока

Додатковое протруєння від хвороб монокультури кукурудзи

 

СТРОКИ СІВБИ

Ранні……………......не рекомендовано

Оптимальні.……….рекомендовано

Пізні……..…..не рекомендовано

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА РОСЛИН ДО ЗБИРАННЯ

За несприятливих умов, тис росл./га………60-65

За сприятливих умов, тис росл./га.………….70-75

ЗАЛІКОВА УРОЖАЙНІСТЬ

В ПЕРЕРАХУНКУ НА 14% ВОЛОГОСТІ І ЗБИРАЛЬНА ВОЛОГІСТЬ, %